Algemene Voorwaarden van Sport-je-Fit met Manon, gevestigd te 4635 AC Huijbergen, Kloosterdreef 9, en ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel te Breda onder nummer 60479337.

Bij het aanmelden bij Sport-je-Fit met Manon gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden:

 1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden. 
 2. Sport-je-Fit met Manon behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
 3. De deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten hebt of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts / medisch professional.
 4. Deelname aan de lessen geschied geheel op eigen risico. Sport-je-Fit met Manon is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
 5. De deelnemer maakt direct melding van onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens alsook na de sportactiviteit. Evenals veranderingen in zijn/ haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst
 6. Sport-je-Fit met Manon is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Sport-je-Fit met Manon georganiseerde activiteiten.
 7. Sport-je-Fit met Manon behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 8. Inschrijven voor een van de trainingen van Sport-je-Fit met Manon kan via de Whats App Groepen, Messenger of contactformulier op website.
 9. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op je Sport-je-Fit met Manon strippenkaart. Alle ritten hebben een beperkte geldigheid, welke vermeldt staat bij de tarieven.
 10. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Sport-je-Fit met Manon bewaard zullen worden. Sport-je-Fit met Manon verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
 11. Bij registratie ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.